συνέδριο νευρολογίας

Εκατοντάδες επιστήμονες στην Καλαμάτα για το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

/

Το Δημαρχείο επισκέφθηκαν και συναντήθηκαν με το Δήμαρχο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και

Περισσότερα