συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: Τα ονόματα των συνέδρων

/

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων για το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ από τις Οργανώσεις Μελών της Μεσσηνίας. Από τις οργανώσεις

Περισσότερα