συσσίτιο

50.000 ευρώ από το δήμο Καλαμάτας για την καθημερινή σίτιση απόρων και αστέγων

/

Στα 50.000 ευρώ υπολογίζεται ότι θα ανέλθει το ποσό, το οποίο θα διατεθεί για την καθημερινή σίτιση απόρων και αστέγων της Καλαμάτας,

Περισσότερα