Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα 2018: 6.294.000 ευρώ για έργα και παρεμβάσεις στο δήμο Καλαμάτας

/

Στα 6.294.000 ευρώ διαμορφώνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το σχέδιο που διαβιβάστηκε στην αρμόδια Επιτροπή Διαβούλευσης. Το μεγαλύτερο

Περισσότερα