τεχνικό πρόγραμμα 2019

Πάνω από 11.000.000 ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Καλαμάτας για το 2019 (αναλυτικά τα έργα)

/

Για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης διαβιβάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2019. Θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα