Τοπικές Μονάδες Υγείας

Καλαμάτα: Νέες δομές υγείας (ΤΟΜΥ) στην περιοχή της Τέντας και της Αγίας Τριάδας

17 Ιανουαρίου 2018
Στις περιοχές του ανατολικού και του δυτικού κέντρου της Καλαμάτας (περιοχή Τέντας και Αγίας Τριάδας αντίστοιχα) ζητήθηκε να εγκατασταθούν οι Τοπικές Μονάδες
ΔΕΗ - Αγροτικά ΓΑΙΑ - Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ