Τοπικές Μονάδες Υγείας

Καλαμάτα: Νέες δομές υγείας (ΤΟΜΥ) στην περιοχή της Τέντας και της Αγίας Τριάδας

/

Στις περιοχές του ανατολικού και του δυτικού κέντρου της Καλαμάτας (περιοχή Τέντας και Αγίας Τριάδας αντίστοιχα) ζητήθηκε να εγκατασταθούν οι Τοπικές Μονάδες

Περισσότερα