τοπική διαχείριση απορριμμάτων

Δήμος Καλαμάτας: 4.825.000 ευρώ για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Στο ποσό των 4.825.000 ευρώ ανέρχεται το κόστος των δράσεων του δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο της προωθούμενης τοπικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τις

Περισσότερα