Τοπικό Κέντρο

Λειτουργία κέντρου για τη διαχείριση των “κόκκινων δανείων” στην Καλαμάτα

Στο ιστορικό δημαρχείο της Καλαμάτας θα στεγαστούν νομικοί και οικονομολόγοι της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στόχος η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων

Περισσότερα