Βούτσης

Για αλλαγή πολιτικής της ΕΕ κάνει λόγο ο Ν. Βούτσης

Όσο δεν λαμβάνονται μεγάλες αποφάσεις για αλλαγές στην αρχιτεκτονική και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβάνεστε ότι ο καρπός αυτής της αβελτηρίας

Περισσότερα