Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

messiniapress-xrei

Στη δημοσιότητα στοιχεία για τα χρέη των Μεσσήνιων

 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα οικονομικά στοιχεία των ΔΟΥ ανά την Ελλάδα, μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής. Τα στοιχεία απεικονίζουν τα έσοδα ανά ΔΟΥ από το 2013 έως και το 2016, καθώς εμπεριέχουν τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα εισπρακτέα υπόλοιπα από τη ΔΟΥ Καλαμάτας, για το οικονομικό έτος του 2016 φτάνουν το αστρονομικό ποσό των 427.151.577,97 ευρώ! Σύμφωνα με τον πίνακα, που αφορούν το 2016, τα βεβαιωθέντα έσοδα ανήλθαν σε 1.177.174.504,85 ευρώ και τα εισπραχθέντα σε 690.022.626 ευρώ.

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ