παλαιό νοσοκομείο Καλαμάτας

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την πρώην καρδιολογική

/

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια που αφορά τα έργα διαρρύθμισης του κτιρίου της πρώην καρδιολογικής μονάδας του παλαιού νοσοκομείου της Καλαμάτας. Στο κτίριο θα

Περισσότερα