22.000.000 ευρώ καθαρά μοιράζει η εταιρεία “Καρέλιας” στους μετόχους της

/

Ξεπερνάει το ποσό των 22.000.000 ευρώ το καθαρό μέρισμα που αποφασίστηκε να δοθεί στους μετόχους της καπνοβιομηχανίας “Καρέλιας”. Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες σε γενική συνέλευση των μετόχων, οι οποίοι αποφάσισαν την έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2016.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 9,20 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των 7,82 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 24.07.2017, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 31.07.2017, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25.07.2017 (record date). Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρίας ανέρχονται σε 2.867.585. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο μέρισμα του 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 7,65 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή, ενώ του 2014 8.37 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου η κα Καρέλια Ιωάννα ελέγχει το 31,9641%, ο κ. Καρέλιας Ανδρέας 21,597%, ο κ. Καρέλιας Ευστάθιος 20,945%, η κα Καρέλια Μίνα 12,8286% και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρία Καρέλια 7,15%. Αντίστοιχα με τα ποσοστά θα διανεμηθεί και το μέρισμα. 

 

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Αντώνης Σαμαράς στην Κίνα ως επίσημος ποσκεκλημένος του πρωθυπουργού της χώρας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: Η ΝΔ συνεχίζει την καταστροφολογία για τα έργα στο Νομό

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ