διεύθυνση πρόνοιας

Δωρεάν τρόφιμα σε απόρους της Καλαμάτας

Η Διεύθυνσης Πρόνοιας  του δήμου Καλαμάτας, προβαίνει σε διανομή ειδών επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής, η οποία ξεκίνησε σήμερα 8 Αυγούστου

Περισσότερα