Ορκωτός λογιστής

Ένωση Μεσσηνίας: Αποκαλυπτική έκθεση ορκωτού λογιστή για τον …σωτήρα των αγροτικών προϊόντων της Μεσσηνίας – Αμφιβολίες για τη συνέχιση της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση Μεσσηνίας εντοπίζει η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί τον

Περισσότερα

Δήμος Τριφυλίας: Επιφυλάξεις για τα οικονομικά του στοιχεία

/

Σημαντικά προβλήματα στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του δήμου Τριφυλίας εντοπίζει η έκθεση επι των οικονομικών καταστάσεων του δήμου που διενήργησε ορκωτός

Περισσότερα