Ορκωτός λογιστής

Δήμος Τριφυλίας: Επιφυλάξεις για τα οικονομικά του στοιχεία

/

Σημαντικά προβλήματα στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του δήμου Τριφυλίας εντοπίζει η έκθεση επι των οικονομικών καταστάσεων του δήμου που διενήργησε ορκωτός

Περισσότερα